Eila Heinosen puheenvuoro hallintosäännön muutoksista valtuustossa 27.5.

Etusivu

Puheenjohtaja, valtuutetut ja muut kokousta seuraavat

Valtuusto hyväksyi hallintosäännön kesäkuussa 2016. Olemme tehneet siihen myös pieniä muutoksia keväällä 2017.  

Kaupungin toimintaorganisaatioon tuli silloin rakenteellisia muutoksia sovimme tiiviistä arvioinnista lähinnä uuden organisaation ja toiminnan sujuvuuden näkökulmasta. Nyt valtuustokauden puolivälitarkastelun yhteydessä olemme kokemusten perusteella arvioineet sääntöä yhdessä moniportaisesti ja laajasti. Tässä vaiheessa on syytä esittää kiitokset:

Kiitos kaikille valtuustoryhmille ja virkamiehille valmistelusta ja yhteistyöstä hallintosäännön muutostyössä. Hallintosäännön puolivälitarkastelussa on otettu hyvin huomioon luottamushenkilöt sekä esille nousseet palautteet koko prosessin ajan. Valtuustoryhmät ja luottamushenkilöt ovat päässeet alusta asti mukaan valmisteluun ja vaikuttamaan sen päivittämiseen, joka näkyy myös lopputuloksessa. 

Muutosten varsinainen valmisteluhan lähti liikkeelle valtuustoryhmille asetetuilla kysymyksillä. Kukin ryhmä työsti niitä omien toimintatapojen mukaisesti. Niin myös sdp:n valtuustoryhmä on tarkastellut sääntöä pitkin kulunutta aikaa ja nyt työstänyt sääntöä laajemmin koko luottamushenkilöstön kanssa. Myös kaupunkilaisilla on ollut mahdollisuus osallistua ja saada tietoa valmistelusta prosessin aikana

Viimeisen kahden vuoden aikana on tapahtunut useita muutoksia, jotka jo osaltaan ovat vaikuttamassa säännön muutostarpeen tarkastelussa. Vaikuttimina ovat olleet elinkeinoyhtiöiden muutoksetsaadut kokemukset hyvinvoinnin toimialueelta kuin sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisessä ja huomiot sen yhdyspinnassa tapahtuvan työn merkityksestä kuin työjaosta. 

Olemme nyt avoimesti ottaneet saadut palautteet vastaan ja lähteneet yhdessä tekemään asioihin, organisaatioon korjaavia liikkeitä. 

En käy kertaamaan tässä hallintosääntömuutokseen tehtyjä esityksiäHuolimatta siitä että, valmistelun aikana esillä on ollut erilaisia näkemyksiä on ryhmien kesken käsittely tapahtunut nähdäkseni hyvässä yhteishengessä ja yksituumaisesti, kuten jo alussa totesin, ryhmien yhteistyö on korostunut hyvin tässä prosessissa, kuten päätösesityksessä näkyy.

Sd-ryhmä näkee myös tärkeänä avointa ja rakentavaa keskustelua sekä jatkuvan arvioinnin periaatetta. Hallintosääntöön tehdään nyt jotain parannuksia tämänhetkiseen nähden. Nyt käydyissä keskusteluissa ja arvioinnissa on tullut esille myös asioita, joita olisi hyvä tarkastella vakavasti ja ottaa valmisteluun, ajatellen tulevaa vaalikautta. 

Keskusteluissa on tullut esille mm, olisiko tarvetta tehdä mm isompia muutoksia kaupunkisuunnittelun osalta erityisesti, jossa elinvoima/elinvoimaisuus sidottaisiin laajemmin Joensuun tulevaisuuden suunnitteluun. Voisiko Joensuulla olla jatkossa eduskunnan tulevaisuusvaliokunnan tapaan tulevaisuuslautakunta/kaupunkisuunnittelulautakunta, joka laajemmin, yli hallintoalojen tarkastelisi Joensuun tulevaisuutta, elinvoiman sekä terveyden ja hyvinvoinnin, että kaupunkiympäristön näkökulmasta.

Vahvasti esille ovat nousseet ja myös laajaa tarkastelua edellyttävät asiat, kuten kiinteistöjen kokonaisvaltainen hallinnointi ja huolto. Voisiko rakentaminen ja kiinteistöjen hoito ja näiden osaaminen tulla yhteen yksikköön. 

Muistettava, että luottamushenkilöiden kuin virkamiesten ja työntekijöiden toimintaa ohjaavat myös monet muut asiakirjat ja on asioita, jotka eivät kuulu tai näy hallintosääntökirjauksina.  Omuistettava, että on monia seikkoja, jotka hoituvat valtuustoryhmienvaltuutettujen ja työntekijöiden yhteistyöllä, joustavilla toimintatavoilla sekä yhteisen valtuustosopimuksen ja ryhmien hyvien käytänteiden sopimisella.

Paljon on keskusteltu kuntalaisten ja luottamushenkilöiden osallisuudesta, valmisteluun osallistumisesta, meidän kaikkien Joensuun asioissa mukana olevien vastuista, vallasta ja työjaosta.

Valtuutettujen vaikuttamisen kanavaa, valtuustokysymystä on sisällöltään laajennettu. Se on muuttunut välikysymykseksi ja sen sisältö/kysymyksen sisältö/käyttö mahdollisuus voidaan nähdä laajentuneen. Välikysymyksen vähimmäisallekirjoittaneiden määrä tulee kuntaliiton suosituksesta. Tätäkin kohtaa kuten sääntöä kokonaisuudessaan tulee jatkossa arvioida, miten se käytännössä toimii.   

Hallintosääntö osaltaan mahdollistaa, antaa puitteita siihen, muiden asiakirjojen ja päätösten ohella. Valtuuston yhtenä kehittämisalueena ja nyt työstämisen alla olevan laaja-alaisen osallisuuden vahvistaminen on myös tärkeä avainsana. 

 

SDP:n valtuustoryhmä hyväksyy liitteenä olevan hallintosäännön.

Kommentoi