Merja Mäkisalo-Ropponen: Hallitusohjelmassa merkittäviä lapsiin ja nuoriin kohdistuvia hyvinvointi-investointeja

Etusivu

 

”Uuteen hallitusohjelmaan on kirjattu merkittäviä lapsiin ja nuoriin kohdistuvia tulevaisuusinvestointeja” iloitsee kansanedustaja Merja Mäkisalo-Ropponen (sd). Rinteen hallitus palauttaa subjektiivisen kokoaikaisen päivähoito-oikeuden kaikille lapsille. Varhaiskasvatuksen ryhmäkokojen pienennetään entiselleen määrittämällä aikuinen/lapsi- suhdeluvuksi jälleen 1/7. Hallitus valmistelee myös varhaiskasvatuksen laatu- ja tasa-arvo-ohjelman, jossa kokeilujen kautta edistetään viisivuotiaiden maksutonta varhaiskasvatusta ja kaksivuotista esiopetusta, neuvolan ja varhaiskasvatuksen yhteistyötä.

Peruskoulua vahvistetaan tasa-arvo- ja laatuohjelmalla. Tavoitteena oppimistulosten parantaminen ja eriarvoisuuden vähentäminen. Painopisteinä ovat muun muassa opettajien jaksaminen, inkluusion toimivuus, varhaiset perustaidot ja myönteisen erityiskohtelun rahoitusmalli.

Lasten ja nuorten hyvinvointiin panostetaan lisäämällä ammattilaisia oppilas- ja opiskelijahuoltoon peruskoulussa, ammattioppilaitoksissa ja lukioissa. Koulukuraattorien, koulupsykologien, opintopsykologien, opiskeluterveydenhuollon psykologien ja terveydenhoitajien määrää peruskoulussa ja toisen asteen koulutuksessa lisätään. Myös etsivän nuorisotyön ja työpajojen lisäpanostuksilla vähennetään nuorten syrjäytymistä.

Oppivelvollisuusiän nostaminen 18 vuoteen ja maksuton toinen aste ovat merkittävä tulevaisuusinvestointi. Uudistuksen taustalla on yhteiskunnan muutos: Vielä vuonna 1987 meillä oli liki miljoona perusasteen työpaikkaa, nyt reilut 200 000. Suomalainen oppivelvollisuus jäänyt jälkeen, kun vaatimuksena vain peruskoulu. Tarkoitus ei ole istuttaa kaikkia nuoria pakolla koulunpenkillä, vaan jokaiselle nuorelle rakennetaan omaan elämäntilanteeseen sopiva tavoitteellinen opintopolku.

”Lasten ja nuorten hyvinvointiin ja koulutukseen panostaminen ovat parhaita investointeja tulevaisuuteen mitä voimme tehdä. Olen todella iloinen, että nämä ovat vahvasti uuden hallituksen ohjelman keskiössä” Mäkisalo-Ropponen sanoo.

  

Lisätietoja:

Merja Mäkisalo-Ropponen

kansanedustaja (sd), puh. 050 357 9090

Kommentoi